Telfs: 2541344 - 994042280
e-mail: wayowhilar@gmail.com

SHAPES 6 DE SEPTIEMBRE 20126'5 X 19 1/2 X 2 3/4 

6'6 X 20 X 2 3/4 

6'8 X 20 1/2 X 2 5/8

SINGLE FIN 6'8 x 21 x 2 13/16 

FUNBOARD WING/SWALLOW  
7'1 x 20 3/4 x 2 3/4 

0 Comentarios :